Milline peegelduste kogum kannaks rööpkülikut?

“y-telg, x-telg, y-telg, x-telg” on peegelduste kogum järgmistes küsimuses antud valikute hulgas, mis kannaksid rööpküliku ABCD enda peale.

Milline peegelduste kogum kannaks ABCD enda peale?

Peegelduste hulk, mis kannaks ristküliku ABCD enda juurde tagasi, on: y-telg, x-telg, y-telg, x-telg. Peegeldades algset kujutist üle y-telje, liigub teisendatud kujutis ristjoonelise tasandi 1. kvadrandisse.

Milline peegelduste ja pöörete kogum kannaks ristküliku ABCD enda peale Brainly?

"Peegelda üle y-telje, peegeldada üle x-telje, pöörata 180°" on peegelduste ja pöörete kogum küsimuses antud valikute hulgas, mis kannaksid ristküliku ABCD enda peale.

Millist teisenduste komplekti saab rakendada ristkülikule ABCD, et luua ABCD?

Ristkülik ABCD peegeldub ümber y-telje ja pööratakse seejärel 180°, et saada A'B'C'D'. Seega moodustatakse teine ​​ristkülik: peegeldus üle y-telje ja 180° pööramine.

Kuidas kanda kuju enda peale?

Kujundil on sümmeetria, kui seda ei saa teisendatud kujutisest eristada. Kujundil on pöördesümmeetria, kui on olemas pööre, mis on väiksem kui \begin{align*}360^\circ\end{align*}, mis kannab kujundi enda peale.

Milline teisendus kaardistaks ristküliku iseendaga?

LAHENDUS: tasapinnal oleval figuuril on pöördesümmeetria, kui kujundit saab endale vastendada, pöörates 0° kuni 360° ümber joonise keskpunkti. Antud joonisel on pöörlemissümmeetria. Seda, mitu korda kujund 0° kuni 360° pöörlemisel iseendaga kaardistub, nimetatakse sümmeetriajärjestuseks.

Kuidas paralleelogrammi iseseisvalt kaardistada?

Rööpküliku pöördesümmeetria on 2. järku. Seega kaardistab pöördeteisendus rööpküliku enda külge 2 korda selle keskpunkti ümber pöörlemise ajal. Ja see asub selle keskpunktis. Seetõttu kaardistab 180° pööre ümber oma keskpunkti alati rööpküliku enda külge.

Mis on väikseim pöörlemisaste, mis kaardistab tavalise 15 Goni enda külge?

24°

Milline 120 kraadi pööratud kuju langeb kokku iseendaga?

korrapärane kuusnurk

Milline pöörlemine kannab kuusnurga enda peale?

Iga järgnev 60° pööramine kaardistab enda külge ka kuusnurga. Selliseid pööramisi on 5: 60°, 120°, 180°, 240° ja 300° (järgmine on 360°, mis ei ole tingimustega lubatud). Nii et vastus on 5.

Milline teisendus kannaks rombi enda peale?

pöörlemised

Milline teisendus kannab trapetsi enda peale?

ainult 360° pööre mis tahes punkti ümber kannab iga trapetsi enda külge, mittevõrdhaarsel trapetsil pole peegeldusjooni ja võrdhaarsel trapetsil on ainult üks – joon, mis sisaldab kahe paralleelse külje keskpunkte.

Millised on tavalise viisnurga pöördenurgad?

Korrapärase viisnurga pöörlemissümmeetria järjekord on 5. Pöörlemisnurk on 72º.