Kuidas nimetatakse 1000000000000000 küljega kuju?

Tavaline chiliagon

Chiliagon

Tavaline chiliagon
Tavaline chiliagon
TüüpRegulaarne hulknurk
Servad ja tipud1000
Schläfli sümbol{1000}, t{500}, tt{250}, ttt{125}

Kuidas nimetatakse 500-tahulist hulknurka?

viisnurk

Mis on hulknurga nimi, millel on…?

#Hulknurga nimi + geomeetriline joonis
200 külgedihektogon
300 külgetrihectogon
400 külgetetrahektogon
500 külgeviisnurk

Mis on 100 000 küljega hulknurk?

HUNTAGON on 100 000 küljega hulknurk. Sõna on tuletatud sõnast Hunth, mis tähendab 100 000. Regulaarne hunthagon on ringi väga lähedane väärtus.

Kuidas nimetatakse 99-poolset kuju?

Regulaarne enneakontagon

Geomeetrias on enneakontagon või enenecontagon või 90-nurkne (vanakreeka keelest ἑννενήκοντα, üheksakümmend) üheksakümne küljega hulknurk…. Enneacontagon.

Regulaarne enneakontagon
Kahekordne hulknurkIse
OmadusedKumer, tsükliline, võrdkülgne, isogonaalne, isotoksaalne

Kas apeirogon on ring?

"Piirangus muutub järjest suurema arvu külgedega korrapäraste hulknurkade jada ringiks, kui ümbermõõt on fikseeritud, või korrapäraseks apeirogoniks, kui serva pikkus on fikseeritud."

Kuidas nimetatakse 30 küljega hulknurka?

Geomeetrias on triakontagon ehk 30-nurkne kolmekümnetahuline hulknurk. Mis tahes triakontagoni sisenurkade summa on 5040 kraadi.

Kas Myriagon on ring?

Myriagon on kümne tuhande küljega hulknurk, mida ei saa visuaalselt ringist eristada.

Kui palju goneid on?

Kolme või enama küljega geomeetrilist kujundit nimetatakse hulknurgaks või hulktahukaks. Siin on mõnede hulknurkade nimed... Hulknurgad: mitu külge?

3kolmnurk, kolmnurk
8kaheksanurkne
9nonagon, enneagon
10kümnenurkne
11hendecagon

Mitu külge on Myriagonil?

10 000 külge

Geomeetrias on müriagon ehk 10000-gon 10 000 küljega hulknurk. Mitmed filosoofid on kasutanud tavalist müriagoni mõtlemisega seotud probleemide illustreerimiseks.

Kuidas nimetatakse 103-külgset kuju?

Tavalist hendecagonit tähistab Schläfli sümbol {11}.

Mis on Googolgon?

Filtrid. Hulknurk googoli külgedega. nimisõna.

Kuidas hääldate sõna apeirogon?

Hääldus

  1. IPA: /əˈpiːɹɵɡɑn/, /əˈpeɪ̯ɹɵɡɑn/ Heli (RP) (fail)
  2. Sidekriips: apei‧ro‧gon.

Kuidas nimetatakse hulknurki külgede arvu järgi?

Hulknurkade loend. Üksikuid hulknurki nimetatakse (ja mõnikord klassifitseeritakse) külgede arvu järgi, kombineerides kreeka päritolu numbrilist eesliidet sufiksiga -gon, nt. viisnurk, kaksnurk. Kolmnurk, nelinurk ja mittenurk on erandid, kuigi mõnikord kohtab ka tavalisi vorme trigon, tetragon ja enneagon.

Mis on n-nurksete hulknurkade nimed?

n-nurksete nimede loend Küljed Nimed Nimed Nimed 13 kolmiknurk kolmiknurk 14 tetradecagon tetrakaidecagon 15 pentadecagon pentakaidecagon 16 hexadecagon hexakaidecagon

Mida te nimetate 32-tahuliseks hulknurgaks?

Lihtsamalt öeldes 32-tahuline hulknurk. Tavaliselt võime seda nimetada 32-goniliseks. Pilte vaadates võisite ka märgata, et iga lisandunud küljega hakkab hulknurk aina rohkem ringi moodi välja nägema.

Millised on hulknurga kujude erinevad tüübid?

Hulknurga kujundid külgede ja piltidega Hulknurga nimi Külgede arv Kolmnurk/ kolmnurk Kolm – 3 Nelinurk/ nelinurk/ ristkülik/ para Neli – 4 Viisnurk Viis – 5 Kuusnurk Kuus – 6